Zwroty i reklamacje

1.       Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od odbioru towaru. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru na adres e-mail : glicerynki@gmail.com

2.       Bieg dziesię terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

·         dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności –od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,

·         dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

·         do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem formularza odstąpienia od umowy dostępnego poniżej.

4.       Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.

5.       Dokonane przez Ciebie płatności zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6.       Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.       Zwrotowi bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami itp.

8.       Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

·         o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

1.       W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go. Reklamację najlepiej złożyć na adres: glicerynki@gmail.com lub zgłosić nam przypadek telefonicznie 791246620.

Reklamowany towar należy wysłać na adres: Glicerynki Grzegorz Jączyk ul.Pusta 28 41-200 Sosnowiec.

2.       W związku z wadą możesz żądać:

3.       wymiany rzeczy na wolną od wad,

4.       usunięcia wady

5.       zwrot kosztów zakupu *

·         *) tylko w przypadkach gdy :

·         – naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,

·         – sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,

·         – wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

3.       .

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się towaru, uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby towar dostarczany do Państwa był wolny od wad.

Prosimy aby przed odebraniem paczki od kuriera sprawdzić jej stan, czy nie została zniszczona lub uszkodzona podczas transportu – jeśli stwierdzono, że paczka jest uszkodzona mają Państwo prawo przy obecności kuriera do otwarcia paczki i sprawdzenia czy towar w środku nie uległ zniszczeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru wewnątrz przesyłki należy niezwłocznie sporządzić i podpisać – wspólnie z kurierem protokół uszkodzenia który stanowi podstawę reklamacji.