Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy – określany dalej jako „Sklep” posiadający nazwę Glicerynki prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej o adresie www.glicerynki.pl
 2. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”) z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Właściciel: właścicielem Sklepu jest Grzegorz Jączyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 'Glicerynki’ Grzegorz Jączyk – rękodzieło pod adresem: ul. Zamenhofa 16/14 , 41-214 Sosnowiec, NIP: 6443278200, REGON: 240321770 wpisany do centralnej ewidencji i informacji o działalności
  gospodarczej, prowadzony przez Minister przedsiębiorczości i cyfryzacji. Telefon: +48 791-246-620, adres e-mail: glicerynki@gmail.com.
 4. Ceny – ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.
 5. Zamówienie – zamówienie towaru w sklepie internetowym jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy osobą zamawiającą zwaną dalej “Klientem” a sprzedającym towar zwanym dalej “Sprzedawcą”.
 6. Towar – wszystkie produkty lub usługi oferowane w Sklepie
 7. Klient – klientem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym
 8. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki świadczenia usług drogą elektroniczną dla Klientów Sklepu
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego glicerynki.pl
 10. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

§2

Indywidualne konto klienta

 1. Indywidualne konto Klienta jest funkcją Sklepu dające możliwość robienia zakupów bez ponownego wprowadzania danych identyfikujących Klienta oraz brania udziałów w konkursach dla Klientów.
 2. Elementem indywidualnego konta Klienta jest Koszyk. W Koszyku widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, dzięki tej funkcji Klient może przygotować i modyfikować Zamówienia.
 3. Do założenia indywidualnego konta klienta konieczne jest podanie danych osobowych w postaci adresu zamieszkania, adresu do wysyłki, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu. Informacje te zostaną wykorzystane do zrealizowania zamówienia oraz ewentualnego kontaktu Sprzedającego z Klientem.

§3

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujący sposób:
  1. poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  1. emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 • Zamówienia internetowe mogą być składane 24h na dobę 7 dni w tygodniu.
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • Składając zamówienie Klient wskazuje:
  • swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  • zamawiany towar,
  • adres, na jaki ma być dostarczony zamówiony towar,
  • sposób dostawy,
  • sposób płatności.
 • Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia drogą mailową.
 • W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 • Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 • Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie zamówienia.
 • Złożenie zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.
 • Całkowity czas realizacji zamówienia po dokonaniu płatności, to czas potrzebny nam do przygotowania zamówienia jest zależny od ilości zamówionych ozdób. Może się wahać od 1 do 14 dni roboczych, przy bardzo dużych zamówieniach czas ustalany jest indywidualnie + czas dostawy wybraną przez Ciebie formą dostawy.
 • Za każde wydane 100 zł (nie wliczając kosztów wysyłki) jedna sztuka ozdoby wybrana przez kupującego za 1 grosz. Kwota sumuje się np. przy zamówieniu za 300 zł do wyboru 3 sztuki ozdób. (Zestawy nie są do wyboru za 1 grosz). O wyborze ozdoby za 1 grosz kupujący informuje po zakupie w wiadomości prywatnej.

§4

Płatności

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. Przelew – wówczas Sklep wysyła zakupiony produkt na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym
  1. Dane do przelewu: numer rachunku bankowego: ING Bank Śląski 19 1050 1360 1000 0097 1719 8320

’Glicerynki’ Grzegorz Jączyk- rękodzieło ul.Zamenhofa 16/14 , 41-214 Sosnowiec

Podając w tytule wpłaty Numer zamówienia

 • imoje – bramka płatnicza ING Bank Śląski
 • Ceny przesyłek określone są w „Czas i koszty dostawy”.

§5

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (kurierem lub paczkomatem).
 2. Całkowity czas realizacji zamówienia po dokonaniu płatności, to czas potrzebny do przygotowania jest zależny od ilości zamówionych ozdób. Może się wahać od 1 do 14 dni roboczych, przy bardzo dużych zamówieniach czas ustalany jest indywidualnie + czas dostawy wybraną formą dostawy. Wszystkie przesyłki pakowane są z należytą uwagą, aby towar zamówiony, nie uległ zniszczeniu podczas transportu.

3.W przypadku płatności przelewem albo przy pomocy karty płatniczej, termin na dostarczenie towarów liczony jest od daty zaksięgowania należności.

 • Koszty wysyłki pokrywane są przez klienta. Ceny wysyłki dostępne na stronie dotyczą wysyłki krajowej.
 • Cena poszczególnych towarów prezentowanych w sklepie nie zawiera kosztów wysyłki.

§6

Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie e-maila na adres: glicerynki@gmail.com wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową.
 2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. W przeciwnym razie koszty poniesionych przesyłek ponosi Klient.
 4. Reklamację należy kierować na adres: Glicerynki Grzegorz Jączyk, ul. Zamenhofa 16/14, 41-214 Sosnowiec.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru, o ile towar nie nosi śladów użycia.
 2. Informację w postaci oświadczenia o odstąpieniu od umowy klient wysyła na adres e-mail: glicerynki@gmail.com w terminie 14 dni od odbioru towaru.
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na adres: Glicerynki Grzegorz Jączyk ul. Zamenhofa 16/14 , 41-214 Sosnowiec.
 4. Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą oraz informacją o numerze konta. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 5. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zamówienia z darmową wysyłką, klient zwracając paczkę ponosi koszt odesłania paczki.
 6. Prawo odstąpienia od umowy, bez zadawania pytań podlega tylko towar bez widocznych oznak używania, czysty, kompletny, bezwonny, z nienaruszonymi metkami, wszywkami itp.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep Internetowy zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, za wyjątkiem poniesionych już kosztów wysyłki, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

§8

Warunki gwarancji, rozpatrywanie reklamacji

 1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta, a także związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego, należy kierować na adres: Glicerynki Grzegorz Jączyk ul.Zamenhofa 16/14 , 41-214 Sosnowiec

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, Klient ma prawo reklamować go. Reklamację najlepiej złożyć na adres: glicerynki@gmail.com

 • Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 • Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 • Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.), użytkowania, prania czy czyszczenia niezgodnego z właściwym podanym przez producenta. Reklamacji nie podlegają: uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie) powstałe w wyniku użytkowania towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania towaru, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu.

Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

W związku z wadą Klient może żądać:

 1. wymiany rzeczy na wolną od wad,
 2. usunięcia wady
 3. zwrot kosztów zakupu *
 4. *) tylko w przypadkach gdy :
 5. – naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów,
 6. – sprzedawca nie wymienił rzeczy na nową albo rzeczy nie naprawił w odpowiednim czasie,
 7. – wymiana albo naprawa narażałaby reklamującego na znaczne niedogodności

Rozpatrzenie reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas zgłoszenia reklamacyjnego.

Jeżeli dostarczony produkt jest zgodny z Państwa zamówieniem, ale chcieliby Państwo wymienić go na inny prosimy o zgłoszenie tego faktu drogą e-mail, bądź telefonicznie.

Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Informujemy, że dokładamy wszelkich starań aby towar dostarczany do Państwa był wolny od wad.

Prosimy aby przed odebraniem paczki od kuriera sprawdzić jej stan, czy nie została zniszczona lub uszkodzona podczas transportu – jeśli stwierdzono, że paczka jest uszkodzona mają Państwo prawo przy obecności kuriera do otwarcia paczki i sprawdzenia czy towar w środku nie uległ zniszczeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru wewnątrz przesyłki należy niezwłocznie sporządzić i podpisać – wspólnie z kurierem protokół uszkodzenia który stanowi podstawę reklamacji.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

§10

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywiln